• Μ. Βλάσσης

 • Χ. Γαγάνης

 • Ν. Γιαννέλλης

 • Π. Καλαϊτζιδάκης

 • Φ. Κουτεντάκης

 • Σ. Λαπατσιώρας

 • Δ. Μυλωνάκης

 • Δ. Νικολίτσα

 • Ε. Νικολαΐδης

 • Α. Παναγόπουλος

 • Γ. Σταματόπουλος

 • Μ. Τζίνιους

 • Β. Τζουβελέκας

 • Γ. Τσιώτας

 • Μ. Κουκουριτάκης

 • Γ. Αποστολάκης

 • Χ. Δασκαλάκη

 • Μ. Τσαγρής

 • Ε. Μαριάς

 • Α. Σπυριάδης

 • Δ. Στυλίδης

 • Γ. Εμβαλωματής

 • Π. Σκαρτάδος

 • Δ. Ζορμπάς

{{staff_details.lastname}} {{staff_details.firstname}}

{{staff_details.job_title}}

{{staff_details.research_fields}}

({{staff_details.leave_title}})

Πεδία έρευνας

{{area}}

Σπουδές

{{education.type_title}} {{education.field}}, {{education.department}}, {{education.institute}}, {{education.obtainment_year}}

Ακαδημαϊκές θέσεις

{{position.department}}, {{position.organization}}, {{position.position}}, {{position.start_year}} {{position.end_year}}

Προσκεκλημένες ομιλίες

{{seminar.project_title}}, {{seminar.carrier}}, {{seminar.location}}, {{seminar.year}}

{{item.title}}
{{subitem.authors}}, {{subitem.title}}, {{subitem.title}}, {{subitem.journal}}, {{subitem.year}}, {{subitem.publishers}}, {{subitem.publisher}}, {{subitem.location}} , {{subitem.record_title}}, {{subitem.volume}}, {{subitem.issue}}: {{subitem.page_start}}-{{subitem.page_end}}

Δείτε περισσότερα... Παρακαλώ περιμένετε…
{{item.title}}
{{subitem.authors}}, {{subitem.project_title}}, {{subitem.conference_title}}, {{subitem.city}}, {{subitem.duration}}

Δείτε περισσότερα... Παρακαλώ περιμένετε…
{{subject.overide_code}} {{subject.title}}
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.