Υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στο πρόγραμμα

Oι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για το πρόγραμμα ακολουθώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

https://economics2.soc.uoc.gr/fsslab/aitisi-pms

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Η υποβολή των αιτήσεων είναι έως και τις 16 Ιουνίου 2023.  Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και, αν υπάρχει, πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής).
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, η ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου
  • Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL από το βαθμό 80 και άνω ή IELTS από το βαθμό 6,0 και άνω, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από το ΑΣΕΠ για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2).
  • Τα στοιχεία δύο (2) μελών ΔΕΠ από τους οποίους έχει ζητηθεί συστατική επιστολή μέσα από το σύστημα της ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος που να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων (έως 1000 λέξεις).
  • Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (jpg, jpeg).

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα στον σύνδεσμο στη δεξιά στήλη. 

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος μέσω υποτροφιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα Ιωάννα Γιωτοπούλου, Τηλ.: +3028310-77405

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.