Η Συντονιστική επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από τα παρακάτω πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος σύμφωνα με την 344/23-5-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών:

  • Τζίνιους Μαργαρίτα, Διευθύντρια
  • Μυλωνάκης Δημήτρης, Αναπληρωτής Διεθυντής
  • Γιαννέλλης Νίκος, τακτικό μέλος
  • Λαπατσιώρας Σπύρος, τακτικό μέλος
  • Τσιώτας Γιώργος, τακτικό μέλος
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.