Στο τέλος κάθε έτους (μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου) ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να υποβάλλει στην Τ.Σ.Ε. λεπτομερή έκθεση προόδου/αναλυτικό υπόμνημα, σε έντυπο ειδικά διαμορφωμένο, σχετικά με την έρευνα του και τις λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες του.  Η παρουσίαση του υπομνήματος ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής πραγματοποιείται στη διάρκεια του Μαρτίου. Η μη υποβολή ή υποβολή ανεπαρκούς υπομνήματος προόδου για 2 συνεχόμενα έτη όπως και η  μη παρουσίαση του υπομνήματος ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι αιτίες για διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα.

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.