Αναπτύξτε τις ερευνητικές σας δεξιότητες στις Οικονομικές Επιστήμες

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις για το διδακτορικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν με την αποστολή των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη που μπορείτε να δείτε στη δεξιά στήλη.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από 22 Νοεμβρίου 2022 έως και 22 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ιωάννα Γιωτοπούλου, Τηλ.: +30 28310-77405

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.