Αναπτύξτε τις ερευνητικές σας δεξιότητες στις Οικονομικές Επιστήμες

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις για το διδακτορικό πρόγραμμα θα γίνουν με την αποστολή των δικαιολογητικών στην Γραμματεία του Τμήματος σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη που μπορείτε να δείτε στην δεξιά στήλη. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από 6 Μαΐου 2022 έως και 6 Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην κα Ιωάννα Γιωτοπούλου, Τηλ.: +3028310-77405, Fax: +3028310-77404

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.