ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.), αποτελούμενη από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο συνεπιβλέποντες καθηγητές. Ο επιβλέπων καθηγητής εποπτεύει και υποστηρίζει την εκπόνηση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, συνεπικουρούμενος από τα δύο άλλα μέλη της επιτροπής. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία ημερολογιακά έτη (με αφετηρία την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε.) ενώ η  μέγιστη διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά τα έξι (6) ημερολογιακά έτη.  Στις βασικές υποχρώσεις του υποψήφιου διδάσκτορα συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν υποχρέωση να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά ακαδημαϊκό έτος. Η ανανέωση εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων ανά ακαδημαϊκό έτος γίνεται πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου
  • Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει ετησίως (μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου) και εγγράφως στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή αναλυτικό υπόμνημα/ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Η παρουσίαση του υπομνήματος ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής πραγματοποιείται στη διάρκεια του Μαρτίου
  • Επίσης, στις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα:

    α) Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να προσφέρουν φροντιστηριακά μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κάθε φροντιστηριακό μάθημα αποτελείται από 4 τρίωρα διδασκαλίας.

    β) Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον σε 4 επιτηρήσεις σε κάθε μία από τις 3 εξεταστικές περιόδους.

Για περισσότερες λεπτομέριες δείτε τον κανονισμό σπουδών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.