Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη λήψη υποτροφίας από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα κριτήρια για τη λήψη υποτροφίας περιλαμβάνουν τη βαθμολογία των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του υποψηφίου, τον αριθμό και την ποιότητα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων του, τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος,  κ.λπ. Το ανώτατο ποσό υποτροφίας ορίζεται στα  450 ευρώ/μήνα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού εδώ.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.