Υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στο πρόγραμμα

Oι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για το πρόγραμμα ακολουθόντας τον σύνδεσμο στην δεξιά στήλη.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο διάστημα από 1 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου 2017.  Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πτυχίο Ελληνικού ή ξένου ισότιμου ΑΕΙ (Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ - Φωτοαντίγραφο)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας η οποία θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL ή IELTS ή με Proficiency του Cambridge ή Proficiency του Michigan. 
  • Τα στοιχεία δύο μέλων ΔΕΠ από τους οποίους έχει ζητηθεί συστατική επιστολή μέσα από το σύστημα της ηλεκτρονικής αίτησης
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία

Οι φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν και η οποία έχει απορριφθεί, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με την προϋπόθεση να κατατεθεί εκ νέου πλήρης φάκελος με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Οι συνεντεύξεις των υποψήφιων θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την Γραμματεία του Τμήματος.

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα στον σύνδεσμο στη δεξιά στήλη. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα Ιωάννα Γιωτοπούλου, Τηλ.: +3028310-77405, Fax: +3028310-77404.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.