Προσφερόμενα μαθήματα προγράμματος

Τα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος παρουσιάζονται παρακάτω ανα εξάμηνο διδασκαλίας:

Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικος Μαθημα Διδασκοντας
ΟΙΚ5001
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
Ν. Γιαννέλλης
ΟΙΚ5002 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ Μ. Πετράκης
ΟΙΚ5003 Οικονομετρία Ι Μ. Τζίνιους
ΟΙΚ5004 Πολιτική Οικονομία Δ. Μυλωνάκης

Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικος Μαθημα Διδασκοντας
ΟΙΚ5006
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μ. Πετράκης
ΟΙΚ5008 Οικονoμετρία ΙΙ Γ. Τσιώτας
ΟΙΚ5203 Χρηματοοικονομική Ανάλυση  Χ. Δασκαλάκη
ΟΙΚ5302 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Σ. Λαπατσιώρας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.