Πρόγραμμα Τελικής Εξέτασης Εαρινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2021/2022

Διδασκων Μαθημα Ωρα Τμηματα Αιθουσες
06 Ιουνίου 2022
Μεραμβελιωτάκης
ΟΙΚ2306
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3-7Α
Αποστολάκης
ΟΙΚ3117
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Α2-3
Λαπατσιώρας
ΟΙΚ3504
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Στυλίδης
ΟΙΚ3219
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Α2-3
07 Ιουνίου 2022
Μεραμβελιωτάκης
ΟΙΚ3310
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ1402
11:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
ΔΙΕΣΤΑΠ
08 Ιουνίου 2022
Εμβαλωματής
ΟΙΚ2005
08:30-11:30
Μονοί Α.Μ.
Αμφιθέατρο Α (Φιλοσοφικής), Αμφιθέατρο Β (Φιλοσοφικής)
Τζουβελέκας
ΟΙΚ2005
11:30-14:30
Ζυγοί Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α
Πηγουνάκης
ΟΙΚ3501
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
ΔΙΕΣΤΑΠ
Αποστολάκης
ΟΙΚ3106
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
09 Ιουνίου 2022
Παναγόπουλος
ΟΙΚ3209
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ7
Εμβαλωματής
ΟΙΚ3503
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Α2-3
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ3402
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Α2-3
Νικολαΐδης
ΟΙΚ3302
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3-7Α
10 Ιουνίου 2022
Παναγόπουλος
ΟΙΚ3210
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Νικολαΐδης
ΟΙΚ1301
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
Αγγελάκης
ΣΚΕ3309
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Β1-29
Καυκαλάς
ΟΙΚ3114
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
14 Ιουνίου 2022
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ2303
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3-7Α
Τσαγρής
ΟΙΚ2006
11:30-14:30
Μονοί Α.Μ.
Δ3-7Α, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Τζίνιους
ΟΙΚ2006
14:30-17:30
Ζυγοί Α.Μ.
Δ3-7Α, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Κουτεντάκης
ΟΙΚ3101
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου, Δ7
15 Ιουνίου 2022
Νικολίτσα
ΟΙΚ1005
08:30-11:30
Μονοί Α.Μ.
Δ3, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Σταματόπουλος
ΟΙΚ1005
11:30-14:30
Ζυγοί Α.Μ.
Δ3, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Βλάσσης
ΟΙΚ3111
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ7
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ3601
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ2-Γ
16 Ιουνίου 2022
Δασκαλάκη
ΟΙΚ3206
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Νικολίτσα
ΣΚΕ3306
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
17 Ιουνίου 2022
Τσιώτας
ΟΙΚ1006
08:30-11:30
Μονοί Α.Μ.
Αμφιθέατρο Α (Φιλοσοφικής), Αμφιθέατρο Β (Φιλοσοφικής)
Γαγάνης
ΟΙΚ1006
11:30-14:30
Ζυγοί Α.Μ.
Δ3-7Α, Δ7
Σκαρτάδος
ΟΙΚ3102
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
20 Ιουνίου 2022
Καλαϊτζιδάκης
ΟΙΚ1002
08:30-11:30
Μονοί Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α
Γιαννέλλης
ΟΙΚ1002
11:30-14:30
Ζυγοί Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α
Σπυριάδης
ΟΙΚ3220
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
21 Ιουνίου 2022
Γιαννέλλης
ΟΙΚ2004
08:30-11:30
Μονοί Α.Μ.
Αμφιθέατρο Α (Φιλοσοφικής), Αμφιθέατρο Β (Φιλοσοφικής)
Κουκουριτάκης
ΟΙΚ2004
11:30-14:30
Ζυγοί Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α
Σπυριάδης
ΟΙΚ3218
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
22 Ιουνίου 2022
Κουκουριτάκης
ΟΙΚ3113
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
Χαριστός
ΟΙΚ3104
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Παπαδόπουλος
ΟΙΚ3103
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
23 Ιουνίου 2022
Τσαγρής
ΟΙΚ1004
14:30-17:30
Μονοί Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α
Χαριστός
ΟΙΚ1004
17:30-20:30
Ζυγοί Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α
24 Ιουνίου 2022
Δράκος
ΟΙΚ2501
08:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
ΔΙΕΣΤΑΠ

Τυπώστε το πρόγραμμα στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.