Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξέτασης Ακ. Έτους 2021/2022

Διδασκoντες Μαθημα Ωρα Τμηματα Αιθουσες
01 Σεπτεμβρίου 2022
Πηγουνάκης, Καλαϊτζιδάκης
ΟΙΚ1001
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου, Δ7
Σπυριάδης
ΟΙΚ3218
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Σπυριάδης
ΟΙΚ3220
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Αγγελάκης
ΣΚΕ3308
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
02 Σεπτεμβρίου 2022
Δράκος
ΟΙΚ1501
08:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
ΔΙΕΣΤΑΠ
Παναγόπουλος
ΟΙΚ3210
08:30-10:00
Όλοι οι Α.Μ.
ΣΚΕ
Αγγελάκης
ΣΚΕ3307
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ3402
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Β1-26
Αγγελάκης
ΣΚΕ3309
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
03 Σεπτεμβρίου 2022
Δράκος
ΟΙΚ2501
08:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
ΔΙΕΣΤΑΠ
Σπυριάδης
ΟΙΚ3217
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
05 Σεπτεμβρίου 2022
Τσαγρής, Τζίνιους
ΟΙΚ2006
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α, Β1-29
Καυκαλάς
ΟΙΚ3301
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3-7Α
Τσαγρής
ΟΙΚ3502
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Α2-3
Νικολαΐδης
ΟΙΚ3302
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Νικολαΐδης
ΟΙΚ1301
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
06 Σεπτεμβρίου 2022
Καλαϊτζιδάκης
ΟΙΚ3110
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Νικολίτσα
ΟΙΚ3116
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ7
Νικολαΐδης
ΟΙΚ3311
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Νικολαΐδης
ΟΙΚ2302
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
07 Σεπτεμβρίου 2022
Σταματόπουλος, Νικολίτσα
ΟΙΚ1005
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Δ7
Νικολίτσα
ΣΚΕ3306
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ2-Γ
Πηγουνάκης
ΟΙΚ3501
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
ΔΙΕΣΤΑΠ
Νικολίτσα
ΟΙΚ3211
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
08 Σεπτεμβρίου 2022
Σταματόπουλος, Τζουβελέκας
ΟΙΚ2002
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου, Δ1-Α
Τζουβελέκας
ΟΙΚ3212
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3-7Α
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ1402
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
ΔΙΕΣΤΑΠ
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ1401
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
ΔΙΕΣΤΑΠ
09 Σεπτεμβρίου 2022
Τσιώτας, Δασκαλάκη
ΟΙΚ1003
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Παναγόπουλος
ΟΙΚ3202
11:30-13:00
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
Παναγόπουλος
ΟΙΚ3209
13:00-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ3401
14:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
10 Σεπτεμβρίου 2022
Σκαρτάδος
ΟΙΚ3102
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Αποστολάκης, Κουτεντάκης
ΟΙΚ2001
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου, Δ7
Κουτεντάκης
ΟΙΚ3101
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
Λαπατσιώρας
ΟΙΚ3303
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
12 Σεπτεμβρίου 2022
Γαγάνης, Τσιώτας
ΟΙΚ1006
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου, Δ7
Γαγάνης
ΟΙΚ3207
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ7
Δασκαλάκη
ΟΙΚ3206
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3-7Α
Δασκαλάκη
ΟΙΚ3214
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
13 Σεπτεμβρίου 2022
Γαγάνης
ΟΙΚ2201
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
Τζουβελέκας, Εμβαλωματής
ΟΙΚ2005
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου, Δ1-Α
Καυκαλάς
ΟΙΚ3114
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Εμβαλωματής
ΟΙΚ3503
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Α2-3
Λαπατσιώρας
ΟΙΚ3504
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Β1-26
14 Σεπτεμβρίου 2022
Αποστολάκης
ΟΙΚ3106
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Παπαδόπουλος
ΟΙΚ3109
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3-7Α, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Λαπατσιώρας
ΟΙΚ3305
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3-7Α
Παπαδόπουλος
ΟΙΚ3112
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Β1-26
15 Σεπτεμβρίου 2022
Κουκουριτάκης
ΟΙΚ3113
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου, Δ1-Α
Καλαϊτζιδάκης, Γιαννέλλης
ΟΙΚ1002
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α
Παπαδόπουλος
ΟΙΚ3103
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Γιαννέλλης
ΟΙΚ3105
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3-7Α
16 Σεπτεμβρίου 2022
Γιαννέλλης, Κουκουριτάκης
ΟΙΚ2004
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου, Δ7
Κουκουριτάκης
ΟΙΚ3108
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3
Μεραμβελιωτάκης
ΟΙΚ3310
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ2303
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ7
17 Σεπτεμβρίου 2022
Μεραμβελιωτάκης
ΟΙΚ2306
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ2304
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ7
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ3601
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Β1-26
Αποστολάκης
ΟΙΚ3117
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Β1-26
19 Σεπτεμβρίου 2022
Αποστολάκης, Καυκαλάς
ΟΙΚ1007
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Δ1-Α
Στυλίδης
ΟΙΚ3215
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Βλάσσης
ΟΙΚ3111
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3-7Α
Βλάσσης
ΟΙΚ3203
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
20 Σεπτεμβρίου 2022
Τζίνιους, Εμβαλωματής
ΟΙΚ2003
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α, Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Εμβαλωματής
ΟΙΚ3118
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ7
Βλάσσης
ΟΙΚ3201
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Στυλίδης
ΟΙΚ3313
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
21 Σεπτεμβρίου 2022
Τσαγρής, Χαριστός
ΟΙΚ1004
08:30-11:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ3, Δ3-7Α, Καμπίτση
Στυλίδης
ΟΙΚ3219
11:30-14:30
Όλοι οι Α.Μ.
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Χαριστός
ΟΙΚ3107
14:30-17:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α
Χαριστός
ΟΙΚ3104
17:30-20:30
Όλοι οι Α.Μ.
Δ1-Α

Τυπώστε το πρόγραμμα στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.