Εγχειρίδια διδασκαλίας

Οι φοιτητές, σύμφωνα με την επιλογή μαθημάτων που κάνουν σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, δικαιούνται τα αντίστοιχα συγγράμματα που έχουν ορίσει οι διδάσκοντες στα περιγράμματα ύλης των μαθημάτων τους. Η διαδικασία για τη δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας με τη βοήθεια των Υπηρεσιών Καταλόγου του Ιδρύματος.

Για να πραγματοποιηθεί η δήλωση συγγραμμάτων είναι απαραίτητοι οι κωδικοί πρόσβασης των Υπηρεσιών Καταλόγου (username - password), οι οποίοι εκδίδονται από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή στο Τμήμα.

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους με ευθύνη των διδασκόντων η λίστα των προτεινόμενων συγγραμμάτων ανανεώνεται με βάση τις προσαρμογές της διδακτέας ύλης και τη διαθεσιμότητα των βιβλίων. Κάθε διδάσκοντας υποχρεούται να προτείνει τουλάχιστον τρία συγγράμματα τα οποία καλύπτουν την διδακτέα ύλη του μαθήματος του.

Ακολουθόντας την λίστα αυτή κάθε φοιτητής επιλέγει από τον ΕΥΔΟΞΟ το σύγγραμμα που επιθυμεί για κάθε μάθημα που έχει δηλώσει στο ατομικό του πρόγραμμα σπουδών. Τα προβλέπόμενα συγγράμματα για τα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους φαίνονται στη σχετική σελίδα του συστήματος στην διπλανή στήλη.

Επιπλέον διδακτικό υλικό που παρέχουν οι διδάσκοντες όπως σημειώσεις, διαφάνειες, επαναληπτικές ασκήσεις ή επιπλέον βιβλιογραφία αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης eClass που διατηρεί το Τμήμα. Μέσα στην πλατφόρμα αναρτάται και οποιοδήποτε χρήσιμο υλικό κρίνουν απαραίτητο οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, οι φοιτητές δεν δικαιούνται να ξαναπάρουν κάποιο από τα δηλωθέντα συγγράμματα στον ΕΥΔΟΞΟ. 

Επισεκφθείτε την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Δειτε περισσοτερα
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.