Πιστοποιημένη διδακτική επάρκεια για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ακολουθώντας τις προβλέψεις του Ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου υλοποιεί Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής, τη Σχολή Επιστημών Αγωγής, και τα Τμήματα Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

 

Το ΠΠΔΕ απευθύνεται σε φοιτητές από το 5ο εξάμηνο και άνω και προβλέπει την επιτυχή εξέταση των φοιτητών σε 7 μαθήματα και την υποχρεωτική διδακτική άσκηση σε Λύκειο.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.