Ηλεκτρονική εγγραφή στο πρόγραμμα σπουδών

Στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Εξαμήνου και σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που ορίζει η συνέλευση και ανακοινώνει η Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του ανανεώνοντας την εγγραφή τους. Οι δηλώσεις/ανανεώσεις γίνονται αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας  χρησιμοποιόντας τους κωδικούς που έχουν λάβει οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ανανεωθεί η εγγραφή μέσω της παραπάνω διαδικασίας θα πρέπει οι φοιτητές να εκθέσουν τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό με ηλεκτρονικό μήνυμα στην προς την Γραμματεία του Τμήματος μέσα στα χρονικά περιθώρια των δηλώσεων που έχουν οριστεί από το Τμήμα.

Μετά το τέλος της χρονικής περιόδου που ορίζει η Συνέλευση δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές εκτός και αν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι, τους οποίους εξετάζει κάθε φορά η Συνέλευση του Τμήματος μετά από έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων. Η δήλωση μαθημάτων αποτελεί ουσιαστικά την εγγραφή των φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος για κάθε Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.