Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος

Η διάρθρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων σε σχετικά με τις Oικονομικές Eπιστήμες επαγγέλματα. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του Τμήματος, έχοντας κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας της οικονομίας, είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οικονομικές μονάδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε εξειδικευμένους οργανισμούς ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, ως στελέχη και σύμβουλοι τουριστικών μονάδων, βιομηχανικών επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Επιπλέον, η δομή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος εφοδιάζει τον φοιτητή με γενικής φύσεως δεξιότητες όπως:

  • Ικανότητα χρήσης εργαλείων οικονομικής ανάλυσης
  • Ικανότητα αναγνώρισης των βασικών παραγόντων που καθορίζουν την λειτουργία της οικονομίας
  • Εμπειρία στη χρήση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας
  • Εμπειρία στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνών αγοράς 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.