Δυνατότητα αναβαθμολόγησης

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σπουδών στο Τμήμα μπορούν να ζητήσουν αναβαθμολόγηση συνολικά σε τρία μόνο μαθήματα που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα έτη σπουδών και στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι δεν δηλώνουν ξανά τα μαθήματα αυτά, αλλά στέλνοντας μέσω e-mail από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό μία ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία μέχρι το τέλος του εξαμήνου, ενημερώνουν για τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να αναβαθμολογηθούν. 

Αυτά τα μαθήματα δεν προσμετρώνται στην εξαμηνιαία δήλωση μαθημάτων. Η βαθμολογία σε αυτά τα μαθήματα έχει κατοχυρωθεί, οπότε σε πιθανή αποτυχία δεν χάνεται ο προηγούμενος βαθμός. Η αίτηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση του βαθμού στην καρτέλα βαθμολογίας του φοιτητή. Οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα πρέπει να αποστέλλονται στην Γραμματεία πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές από το Τμήμα.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.