Επαναδηλώσεις μαθημάτων

Αν οι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τα τρία μαθήματα στα οποία επιθυμούν αναβαθμολόγηση, έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να επαναδηλώσουν συνολικά τρία μαθήματα τα οποία επίσης έχουν διδαχθεί και εξεταστεί με επιτυχία σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Σε αντίθεση με την περίπτωση της αναβαθμολόγησης, τα μαθήματα που επαναδηλώνονται αποτελούν μέρος της εξαμηνιαίας δήλωσης και δεν υπάρχει η δυνατότητα κατοχύρωσης της προηγούμενης βαθμολογίας. Με άλλα λόγια, οι επαναδηλώσεις μαθημάτων συνεπάγονται αυτομάτως μηδενισμό της προηγούμενης βαθμολογίας που έχουν λάβει οι φοιτητές κατά την εξέταση του μαθήματος.

Για την επαναδήλωση μαθημάτων αποστέλλεται ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία μέσω e-mail, καθώς η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας δεν επιτρέπει στους φοιτητές να επαναδηλώσουν μάθημα στο οποίο έχουν βαθμολογηθεί με προβιβάσιμο βαθμό σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται από τον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Και στην περίπτωση αυτή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.