Σχεδιασμός και υλοποίηση διδακτικού έργου

Η Πρακτική Άσκηση σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) θα πραγματοποιείται μόνο στο Χειμερινό Εξάμηνο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους.  Η άσκηση συνίσταται σε τρεις κύριες δραστηριότητες των φοιτητών:

  • Παρακολούθηση διδασκαλιών.
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση διδασκαλιών από το φοιτητή υπό την καθοδήγηση επόπτη (καθηγητή Λυκείου).
  • Συμμετοχή (παρακολούθηση και μαθητεία) στο διοικητικό έργο του σχολείο και στις εξωδιδακτικές δραστηριότητες (γιορτές, εκδηλώσεις).

Οι ώρες που θα πρέπει να βρίσκεται ένας φοιτητής στο Λύκειο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα είναι κατ' ελάχιστον 26 ώρες.

Πρέπει να επισημανθεί εξ αρχής ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που τα Λύκεια μπορούν να δεχθούν για παρακολούθηση μαθημάτων και διεξαγωγή διδασκαλιών.  Η επιλογή των φοιτητών για την πρακτική άσκηση θα γίνεται με βάση το μέσο όρο της βαθμολογίας τους και τον αριθμό των μαθημάτων στα οποία έχουν πετύχει. Η Πρακτική  Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο Χειμερινό Εξάμηνο και απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας/μία φοιτητής/τρια την άσκηση αποτελεί κατά τη διάρκεια αυτής να χρωστάει τουλάχιστον ένα μάθημα, δηλαδή να μην έχει ανακηρυχτεί ή καταστεί πτυχιούχος.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ενώ θα χορηγείται πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.