Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2018/2019

Διδασκων Μαθημα Ωρα Αιθουσα Α.Μ.

Δευτέρα

Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3211 08:30-09:45 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3301 10:00-11:15 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ2401 11:30-14:15 Δ2-Β Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ3212 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ4201 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2003 14:30-15:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3203 14:30-17:15 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Τζωτζές ΣΚΕ3305 14:30-17:15 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ2002 16:00-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ2003 16:00-17:15 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ5003 17:00-21:00 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3114 17:30-20:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Όλοι οι Α.Μ.

Τρίτη

Πηγουνάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3301 08:30-09:45 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ1003 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3211 10:00-11:15 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2002 11:30-12:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Γιαννόπουλος ΟΙΚ3001 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3216 11:30-12:45 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ2002 13:00-14:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2003 14:30-15:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3201 14:30-17:15 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ5002 15:00-19:00 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ2003 16:00-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Λεκάκης ΟΙΚ3104 17:30-20:15 Δ2-Α Όλοι οι Α.Μ.

Τετάρτη

Πηγουνάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2001 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1401 11:30-14:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης ΟΙΚ2001 13:00-14:15 Δ1-Α Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 14:30-17:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Σακαλή ΟΙΚ3310 14:30-17:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης ΟΙΚ2001 16:00-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Μυλωνάκης ΟΙΚ5004 16:30-20:30 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 17:30-18:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3109 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.

Πέμπτη

Κουκουριτάκης ΟΙΚ2001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1003 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3112 10:00-12:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ3204 10:00-12:45 Β1-15 Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ5001 11:30-15:30 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ3207 13:00-14:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1201 14:30-15:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Μανιούδης ΟΙΚ1302 14:30-17:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ3105 14:30-17:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ4101 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 17:30-18:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ3303 17:30-20:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.

Παρασκευή

Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ3207 10:00-11:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1201 11:30-12:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ2401 11:30-14:15 Δ2-Β Ζυγοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3216 11:30-12:45 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ1003 13:00-14:15 Καμπίτση Μονοί Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1003 13:00-14:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 14:30-17:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ3110 14:30-17:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Σακαλή ΟΙΚ3309 14:30-17:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ3305 17:30-20:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Όλοι οι Α.Μ.

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf ή τυπώστε το στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.