Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2017/2018

Διδασκων Μαθημα Ωρα Αιθουσα Α.Μ.

Δευτέρα

Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Γαληνού ΟΙΚ3108 10:00-11:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3206 10:00-11:15 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-12:45 Δ2-Α Μονοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3213 11:30-12:45 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ4205 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 13:00-14:15 Δ2-Α Μονοί Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3111 13:00-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ2005 14:30-15:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ4105 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ1004 16:00-17:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 16:00-17:15 Δ1-Α Ζυγοί Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ1301 17:30-18:45 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Λεκάκης ΟΙΚ2101 17:30-18:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3110 17:30-20:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.

Τρίτη

Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3209 08:30-09:45 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ3501 08:30-10:00 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3210 10:00-11:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ2004 11:30-12:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Γαληνού ΟΙΚ3108 11:30-12:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ1005 13:00-14:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 13:00-14:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ1301 14:30-15:45 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ2005 14:30-15:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3111 14:30-15:45 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ1004 16:00-17:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Λεκάκης ΟΙΚ2101 17:30-18:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Καραγιάννης ΣΚΕ3304 17:30-18:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Σκουλαρίκη ΣΚΕ3304 19:00-20:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.

Τετάρτη

Νικολίτσα ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3209 08:30-09:45 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ2004 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3210 10:00-11:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ2402 11:30-12:45 Δ2-Α Μονοί Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ3307 11:30-12:45 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ2303 13:00-14:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ2402 13:00-14:15 Δ2-Α Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ4501 14:30-17:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3103 16:00-17:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ4303 16:00-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ4102 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Μυλωνάκης ΟΙΚ4301 17:30-20:15 Β1-15 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ4303 17:30-18:45 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ3302 19:00-20:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.

Πέμπτη

Γιαννέλλης ΟΙΚ1004 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ3302 08:30-09:45 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ3501 08:30-10:00 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ2006 10:00-11:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3213 10:00-11:15 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ4107 10:00-12:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3103 11:30-12:45 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1006 13:00-14:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3206 13:00-14:15 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 14:30-15:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΣΚΕ3303 14:30-15:45 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 16:00-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Φουρμούζη ΟΙΚ3114 16:00-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαβλασσόπουλος ΣΚΕ3303 16:00-17:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ3113 17:30-18:45 Δ2-Γ Όλοι οι Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ3307 17:30-18:45 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ2303 19:00-20:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.

Παρασκευή

Γαγάνης ΟΙΚ1006 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1004 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ2006 10:00-11:15 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Μανιούδης ΟΙΚ3601 10:00-11:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-12:45 Δ2-Α Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Μανιούδης ΟΙΚ3601 11:30-12:45 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ4202 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ4206 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 13:00-14:15 Δ2-Α Ζυγοί Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 14:30-15:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ3101 14:30-17:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 16:00-17:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Φουρμούζη ΟΙΚ3114 16:00-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ3113 17:30-18:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf ή τυπώστε το στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.