Συμπληρωματική γνώση για Οικονομολόγους

Εκτός από τα δεκατρία βασικά μαθηματα οικονομικών, το Τμήμα προσφέρει την δυνατότητα συμπληρωματικής βασικής γνώσης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και στα Αγγλικά για Οικονομολόγους σε όλους τους προπτυχιακούς του φοιτητές.

Και οι δύο σειρές των μαθήματων είναι υποχρεωτικές για την επιτυχή ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος.

Συγκεκριμένα προσφέρονται δύο μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΟΙΚ1501 και ΟΙΚ2501) και δύο μαθήματα Αγγλικών (ΟΙΚ1401, ΟΙΚ1402) για Οικονομολόγους.

Αγγλικά για Οικονομολόγους

Ο σκοπός των μαθημάτων της σειράς των Αγγλικών για Οικονομολόγους είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την αγγλική γλώσσα καθώς και την αγγλική ορολογία των Οικονομικών Επιστημών. Το πρώτο μάθημα της σειράς είναι εισαγωγικό και απευθύνεται σε όσους φοιτητές διαθέτουν μια βασική γνώση του λεξιλόγιου και της γραμματικής της αγγλικής γλώσσας. Για όσους έχουν άριστη γνώση της αγγλικής μπορούν να δώσουν ένα μκρό test απαλλαγής από το πρώτο μάθημα της σειράς. Τα επόμενα τρία μαθήματα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές των οικονομικών όπως η Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και η Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Οικονομολόγους

Σκοπός των μαθημάτων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι η κατανόηση λογισμικών μαθηματικών υπολογισμών και η επεξεργασία δεδομένων μέσω εργαλείων στατιστικής ανάλυσης με στόχο την εξοικείωση στην χρήση αλλά και στην σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στα μαθήματα των Η/Υ γίνεται εισαγωγή στα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων και στην Mathematica. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την χρήση εμπορικών αλλά και λογισμικών ανοικτού κώδικα ειδικευμένα σε Στατιστική και Οικονομετρική ανάλυση. Γίνεται θεωρητική και πρακτική διδασκαλία με παραδείγματα προσαρμοσμένα στην Οικονομική Επιστήμη και στα συγκεκριμένα μαθήματα Στατιστικής και Οικονομετρίας που προσφέρει το Τμήμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνετε στην εκμάθηση απλών στατιστικών εννοιών αλλά και ελέγχων υποθέσεων καθώς και επίλυση απλών και μη-γραμμικών εξισώσεων. Επιπλέον, οι φοιτητές εξοικειώνονται με γενικές αρχές λειτουργίας υπολογιστών τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο και βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.