Διεπιστημονικότητα στις Κοινωνικές Επιστήμες

Τα διατμηματικά μαθήματα που θεσμοθετήθηκαν το Ακαδημαϊκό Έτος 2016/2017 έχουν σαν σκοπό προωθήσουν τη διατμηματική επικοινωνία, την ερευνητική συνεργασία ανάμεσα στα μέλη ΔΕΠ, όπως επίσης και την καλλιέργεια ενός πνεύματος διεπιστημονικότητας στους φοιτητές της Σχολής μας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών, οι φοιτητές εκτίθενται σε διαφορετικές προσεγγίσεις του αντικειμένου του μαθήματος από την οπτική των διαφορετικών κλάδων που εκπροσωπούν οι διδάσκοντες, ενώ έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή, να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν με καθηγητές και φοιτητές των άλλων Τμημάτων της Σχολής σε ένα πλαίσιο δημιουργικής σύνθεσης απόψεων και προσεγγίσεων. Η αναλυτική λίστα των διατμηματικών μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 παρουσιάζεται παρακάτω:

Προσφερόμενα Μαθήματα

Μαθημα Κωδικος Διδασκων
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Κρατικές Πολιτικές ΣΚΕ3307

Α. Αγγελάκης

Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδασκαλία ΣΚΕ3308

Α. Αγγελάκης

Πολιτικές Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΣΚΕ3309

Α. Αγγελάκης

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα αντιστοιχούν 6 ECTS, τα οποία προσμετράνε στον συνολικό αριθμό ECTS για την απόκτηση Πτυχίου στους φοιτητές του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, ανήκουν στην θεματική ενότητα των μαθημάτων της Πολιτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης που προσφέρει το Τμήμα.  Για επιπλέον πληροφορίες για τα διατμηματικά μαθήματα οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στους Σύμβουλους Σπουδών τους. 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.