Διεπιστημονικότητα στις Κοινωνικές Επιστήμες

Τα διατμηματικά μαθήματα που θεσμοθετήθηκαν το Ακαδημαϊκό Έτος 2016/2017 έχουν σαν σκοπό προωθήσουν τη διατμηματική επικοινωνία, την ερευνητική συνεργασία ανάμεσα στα μέλη ΔΕΠ, όπως επίσης και την καλλιέργεια ενός πνεύματος διεπιστημονικότητας στους φοιτητές της Σχολής μας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών που διδάσκονται από τουλάχιστον δύο καθηγητές από διαφορετικά Τμήματα της Σχολής μας, οι φοιτητές εκτίθενται σε διαφορετικές προσεγγίσεις του αντικειμένου του μαθήματος από την οπτική των διαφορετικών κλάδων που εκπροσωπούν οι διδάσκοντες, ενώ έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε απαφή, να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν με καθηγητές και φοιτητές των άλλων Τμημάτων της Σχολής σε ένα πλαίσιο δημιουργικής σύνθεσης απόψεων και προσεγγίσεων. Η αναλυτική λίστα των διατμηματικών μαθημάτων που πρότεινε η Κοσμητεία και ενέκριναν τα Τμήματα της Σχολής παρουσιάζεται παρακάτω:

Προσφερόμενα Μαθήματα

Μαθημα Κωδικος Διδασκοντες
Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών ΣΚΕ3301

Δ. Μυλωνάκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Α. Μουζακίτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Μ. Δαφέρμος, Τμήμα Ψυχολογίας

Παραγωγικές Αναδιαρθρώσεις και Εργασιακές Σχέσεις ΣΚΕ3002

Β. Αρανίτου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Χ. Καρακιουλάφη, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Σύγχρονα Ζητήματα της Ελληνικής Οικονομίας και Πολιτικής ΣΚΕ3303

Σ. Λαπατσιώρας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ε. Παπαβλασόπουλος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Προπαγάνδα ΣΚΕ3004

Α. Σκουλαρίκη, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Γ. Καραγιάννης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Η Διαφορετικότητα στον Κινηματογράφο ΣΚΕ3005

Μ. Τζανάκης, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Σ. Τριλίβα, Τμήμα Ψυχολογίας

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα αντιστοιχούν 5 ECTS τα οποία προσμετράνε στον συνολικό αριθμό ECTS για την απόκτηση Πτυχίου στους φοιτητές της Σχολής. Τέλος, τα ΣΚΕ3301 και ΣΚΕ3303 σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης ανήκουν στην θεματική ενότητα των μαθημάτων της Πολιτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης που προσφέρει το Τμήμα. Τα υπόλοιπα μαθήματα προσμετρούν στις ελεύθερες επιλογές μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Για επιπλέον πληροφορίες για τα διατμηματικά μαθήματα οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στους Σύμβουλους Σπουδών τους. 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.