Εξειδικευμένη γνώση στις Οικονομικές Επιστήμες

Με την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους σπουδών, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρει το Τμήμα, εκείνα τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στις μελλοντικές τους επιδιώξεις.

Τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των Οικονομικών Επιστημών χτίζοντας πάνω στην βασική γνώση που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τα δύο πρώτα έτη σπουδών τους.

Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα εμπίπτουν στους τρεις βασικούς τομείς έρευνας του Τμήματος, Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Επιχειρηματική Οικονομική και Πολιτική Οικονομία και Ανάπτυξη, προσφέροντας σύγχρονη και εξειδικευμένη γνώση με βάση τις ατομικές απαιτήσεις των φοιτητών. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, θα πρέπει κάθε φοιτητής να παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον πέντε μαθήματα από κάθε Θεματική Ενότητα.

Για τη διάρθρωση του ατομικού τους προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους ατομικούς Συμβούλους Σπουδών τους οι οποίοι μπορούν να τους κατευθύνουν αποτελεσματικά στην επιλογή των μαθημάτων τους. 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.