Δυνατότητες διευρυμένης γνώσης από άλλα Τμήματα του Π.Κ.

Πέρα από τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων μαθημάτων που έχει εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος από τις υπόλοιπες Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης με βάση τους ακόλουθους κανόνες: 

  • Από το Τμήμα Ψυχολογίας οι ελεύθερες επιλογές των φοιτητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 10 ECTS.
  • Από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης οι ελεύθερες επιλογές των φοιτητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 8 ECTS.
  • Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που συγκεντρώνουν οι επιλογές μαθημάτων από άλλα Τμήματα και Σχολές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 32 ECTS συνολικά.
  • Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε περισσότερα μαθήματα άλλων Τμημάτων. Κατά τον υπλογισμό όμως του βαθμού του πτυχίου τους προσμετρώνται αυτά με τους μεγαλύτερους βαθμούς μέχρι να συμπληρωθούν τα 32 ECTS που επιτρέπονται.

Τα μαθήματα από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές παρουσιάζονται αναλυτικά, με τα ECTS που αντιστοιχούν σε αυτά, στον σύνδεσμο στη δεξιά στήλη.

Τμήμα Ψυχολογίας

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
Ψ1102
Γνωστική Ψυχολογία Ι
5.00
Ψ1103
Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές
5.00
Ψ2102
Γνωστική Ψυχολογία ΙΙΙ
5.00
Ψ1302
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
5.00
Ψ2302
Σχολική Ψυχολογία Ι
5.00
Ψ2401
Φυσιολογία Συμπεριφοράς Ι
5.00
Ψ2402
Φυσιολογία Συμπεριφοράς ΙΙ
5.00
Ψ1501
Κοινωνική Ψυχολογία Ι
5.00

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
Α01Π01
Εισαγωγή στη Παιδαγωγική
4.00
Α06Π02
Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής
4.00
Α011Π04
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών
4.00
Β06Π01
Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία
4.00
Δ01Π13
Νεολληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
4.00
Γ02Π01
Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
4.00
Δ01Π06
Διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος
4.00
Δ01Π17
Νεολληνική Γραμματική
4.00

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
ΕΠΑ110
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
4.00
ΕΠΑ120
Οικονομία και Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση
4.00
ΕΠΑ601
Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας Ι
4.00

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
ΕΙΣΚ100
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
6.00
ΘΕΩΚ106
Κοινωνική Θεωρία Ι
6.00
ΘΕΩΚ107
Κοινωνική Θεωρία ΙΙ
6.00
ΘΕΩΚ108
Κοινωνική Θεωρία ΙΙΙ
6.00
ΙΣΤΚ120
Κοινωνική Ιστορία
6.00
ΠΟΛΚ140
Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία
6.00
ΑΝΑΚ145
Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής και Ανάπτυξης
6.00
ΠΟΚΚ149
Κοινωνιολογία του Πολιτισμού
6.00

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
ΠΟΕΠ100
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι
5.00
ΠΟΕΠ101
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ
5.00
ΠΟΘΠ133
Πολιτική Θεωρία Ι
5.00
ΠΟΘΠ134
Πολιτική Θεωρία ΙΙ
5.00
ΣΠΑΠ129
Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
5.00
ΚΡΠΠ132
Κράτος και Κρατικές Πολιτικές
5.00
ΠΚΟΠ126
Πολιτικά Κόμματα
5.00
ΠΣΕΠ139
Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5.00

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
Φ100
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
5.00
Φ110
Φιλοσοφία της Επιστήμης
5.00
Φ120
Λογική
5.00
Φ130
Ηθική στη Φιλοσοφία
5.00
Φ140
Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία
5.00
Φ160
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
5.00
Φ180
Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας
5.00
ΦΒ254
Φιλοσοφία του Πολιτισμού
5.00
ΦΒ255
Φιλοσοφία της Παιδείας
5.00
ΚΠΑ002
Διδακτική Μεθοδολογία
5.00
ΚΠΑ020
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
5.00
ΚΠΑ030
Ιστορία της Εκπαίδευσης
5.00
ΚΠΑ040-049
Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων και Αξιολόγησης
5.00
ΚΨΒ050-059
Αναπτυξιακή Ψυχολογία
5.00
ΚΨΒ095-099
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
5.00

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
INX181
Ευρωπαϊκές Κοινωνίες, II
5.00
INΧ137
Ευρωπαϊκές Κοινωνίες ΙΙ
5.00
INΧ215
Εισαγωγή στην Ιστορία του Δημόσιου Χρέους
5.00
ΙΝΧ153
Γαλλική Επανάσταση
5.00
ΙΝΧ116
Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία και την Ιστορία της
5.00

Τμήμα Φιλολογίας

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
ΝΕΦΦ128
Εισαγωγή στην Κρητική Λογοτεχνία
5.00

Τμήμα Φυσικής

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
Φ101
Γενική Φυσική Ι
7.00
Φ102
Γενική Φυσική ΙΙ
7.00
Φ201
Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι
7.00
Φ202
Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ
7.00
Φ204
Κλασική Μηχανική Ι
7.00

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
ΗΥ100
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
8.00

Τμήμα Βιολογίας

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
ΒΙΟΛ101
Εισαγωγή στη Ζωολογία
6.00
ΒΙΟΛ150
Κυτταρική Βιολογία
6.00
ΒΙΟΛ154
Βιοχημεία Ι
6.00

Τμήμα Χημείας

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
XΗΜ043
Αρχές Χημείας
6.00
XHM046
Εισαγωγή στη Βιολογία
6.00
XΗΜ201
Οργανική Χημεία Ι
6.00
XΗΜ301
Αναλυτική Χημεία Ι
6.00
ΧΗΜ048
Φυσικοχημεία Ι
6.00
ΧΗΜ401
Ανόργανη Χημεία Ι
6.00

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογιας Υλικών

Κωδικος Τιτλος Διδακτικες Μοναδες
ETY141
Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Υλικών
6.00
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.